Notaris

Mr. H.J. Huijzer
huijzer@vanniekerkhuijzer.nl

Foto

Per 1 november 2018 is Hendrik Jan Huijzer tot notaris benoemd en heeft hij het notariskantoor van D.W.M. van Niekerk overgenomen.

Hendrik Jan Huijzer heeft na de studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam notarieel recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is zijn carrière begonnen bij Caminada Notarissen in Rijswijk, waar hij ruim zestien jaar heeft gewerkt. Daar heeft hij ervaring opgedaan op alle rechtsgebieden.

Uiteindelijk heeft hij zich gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Hij adviseert niet alleen de startende ondernemer, maar is ook in staat om complete herstructureringen van grote MKB-ondernemingen notarieel te begeleiden.

Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in (commercieel) onroerend goed zoals het begeleiden van nieuwbouwprojecten, zowel woningbouw als bedrijfscomplexen, en (het wijzigen van) splitsing in appartementsrechten.

Toegevoegd notaris

Mr. F.M.H. Drijber
drijber@vanniekerkhuijzer.nl

Foto

Mariëtte Drijber heeft notarieel recht gestudeerd in Leiden. Zij is sinds 1977 werkzaam in het notariaat, waarvan ruim 30 jaar in de personen- en familierechtpraktijk. In 1992 zette zij haar carrière voort in Rotterdam, aanvankelijk bij een klein notariskantoor, vervolgens bij twee grote kantoren van notarissen, advocaten en belastingadviseurs, en, sedert 2006, bij Notariskantoor Van Niekerk, waar zij de pijler 'familierecht' heeft uitgebouwd en een eigen gezicht heeft gegeven. Mariëtte adviseert over huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten en in dat kader ook over estate planning. Zij wikkelt nalatenschappen af en treedt regelmatig op als executeur.

Mariëtte is lid van het Genootschap van Estate Planners.

Kandidaat-Notaris

Mr. F.E. Gijtenbeek
gijtenbeek@vanniekerkhuijzer.nl

Foto

Fijke Gijtenbeek heeft na haar studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden notarieel recht gestudeerd, eveneens in Leiden. Zij werkt sinds eind 1998 in het notariaat en sinds februari 1999 - na haar afstuderen - als kandidaat-notaris.

Fijke heeft ervaring op alle rechtsgebieden hoewel de nadruk altijd op het familierecht heeft gelegen. Zij is sinds 2001 lid van de specialistenvereniging EPN (Estate Planners in het Notariaat).

Sinds 1 januari 2018 is Fijke als kandidaat-notaris en familierechtspecialist aan het kantoor verbonden.

Adviseur

Mr. Ing. D.W.M. van Niekerk
vanniekerk@vanniekerkhuijzer.nl

Foto

Dirk van Niekerk is, na zijn studies notarieel recht te Leiden en HTS (civiele techniek) te 's-Gravenhage, vanaf 1986 werkzaam in het notariaat te Rotterdam. De praktijkervaring heeft hij opgedaan bij 'de grote kantoren'. Eerst bij De Brauw, Blackstone Westbroek en later bij Trenité Van Doorne. Bij dit kantoor is hij in 1996 toegetreden tot de maatschap. In dat jaar volgde ook benoeming tot notaris te Rotterdam.

Vanaf eind 2002 is hij onder eigen naam verder gegaan. Het kantoor is gestart in Blijdorp. Vanaf 2005 is het kantoor gevestigd aan de Rozenburglaan 40 in de mooie wijk Kralingen.

Per 1 november 2018 is aan Dirk van Niekerk eervol ontslag verleend. Thans is hij nog als adviseur aan het kantoor verbonden.