U kunt bij Notariskantoor Van Niekerk Huijzer terecht voor alle notariƫle zaken, zoals:

Onroerende zaken

 • Koopovereenkomsten
 • Leveringen
 • Hypotheken
 • Hypotheken doorhalen
 • Erfpacht/Erfpachtconversie
 • Splitsingen
 • Verdeling
 • Veiling
 • Vestigen erfdienstbaarheden
 • Vestigen opstalrechten

Personen- en familierecht

 • Huwelijkse & Partnerschapsvoorwaarden
 • Wijziging Huwelijkse & Partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontracten
 • Testamenten
 • Estate planning
 • Afwikkeling nalatenschappen
 • Verklaringen van erfrecht en van executele
 • Bewind
 • Volmachten
 • Erf- en schenkbelasting

Ondernemingsrecht

 • Oprichting N.V./B.V.
 • Statutenwijziging
 • Vereniging
 • Stichting
 • Vennootschap onder firma V.O.F.
 • Juridische fusie
 • Juridische splitsing
 • Uitgifte van aandelen
 • Levering van aandelen
 • Certificering van aandelen