Algemeen

Uitgangspunt bij onze dienstverlening is de levering van een kwalitatief goed product voor een aantrekkelijke prijs.

Veelal dient maatwerk voor cliënten te worden geleverd, waarbij de werkzaamheden op basis van de aan de zaak bestede tijd, conform het door ons kantoor voor de betreffende medewerkers gehanteerd uurtarief, in rekening worden gebracht.

Bij de tariefsopgaven wordt uitgegaan van de gebruikelijk te verrichten werkzaamheden; de niet gebruikelijke werkzaamheden worden op urenbasis gedeclareerd.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Gebruikelijke werkzaamheden voor levering met hypotheek ► Niet gebruikelijke werkzaamheden voor levering met hypotheek ►